Våra böcker för författare

Vill du ge ut din bok behöver du kunskaper och råd. Du kan också alltid bli bättre i ditt skrivande. Vi ger ut böcker om sådant som är viktigt för författare och bokutgivare. Hittills har vi en bok om copyright (upphovsrätt) och tryckfrihet.

Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare

Boken lär ut allt om copyright (upphovsrätt) och tryckfrihet som är viktigt för författare, egenutgivare, förläggare och bokutgivare inom högskolor och andra organisationer.

Boken ger tydliga svar på betydelsefulla frågor:

– Vad ger upphovsrätten för skydd?

– Vad gäller om man vill använda andras bilder och texter?

– Vad ska man tänka på om boken riskerar att såra andra?

Sakligt, klart och med en starkt personlig röst förmedlar Göran Fagerström komplicerad juridik med mängder av intressanta och roliga exempel.

Provläs Beställ nu! 139 kr.
© Bokverket 2016 – Skrivande, publicering, böcker för författare