Manusbedömning

Det här är det som också kallas lektörsomdöme eller manuskommentarer. Du får en utförlig rapport med synpunkter på alla områden där det finns något att säga: språkbehandling, dialog, gestaltning, grammatik, t.o.m. kommatering. Intrigen om det är en skönlitterär bok och uppläggningen för en fackbok.

Om du vill kan vi sedan träffas för att förtydliga kommentarerna och diskutera hur du kan gå vidare. Det kostar inget extra och nästan alla tycker det är väldigt värdefullt. Det här är en himmelsvid skillnad mot vissa andra lektörstjänster, där du inte ens får reda på vem som kommenterar.

Vår erfarenhet är att författaren efter att ha läst rapporten ser saker som hon/han inte varit medveten om och jobbar om manuset till en mycket bättre version. Nästa steg är en djupare genomgång av din text.

Vi kommenterar både fackböcker, skönlitteratur för vuxna och barnböcker men inte lyrik. Arvodet beror på manusets omfång och genre.

Redaktörsarbete

Vi kan vara redaktör för din bok. Det betyder att vi går igenom ditt manus noggrant. Redaktörens arbete är mycket viktigt om du tänker ge ut boken själv och kan vara lämpligt om du siktar på att bli antagen av ett förlag. Det är ett större uppdrag än manuskommentering och brukar resultera i flera förslag på varje sida.

Du får synpunkterna i form av noteringar i manuset, tar ställning till dem och för in dina ändringar till ännu en version. Därefter börjar det bli dags att sända in det till ett större förlag än vårt eller att sätta igång med att ge ut boken själv, och då är nästa steg formgivning.

Upphovsrätt (copyright) och faktakontroll

Om andras text och bilder ska finnas med i boken måste man tänka på upphovsrätten (copyrighten). Alltså om man citerar eller har foton eller illustrationer som man inte själv har tagit eller tecknat.

Bokverkets ägare Göran Fagerström har skrivit en bok om upphovsrätt. Den är avsedd just för författare och egenutgivare och lär dig alla viktiga regler.

Faktakontroll och enhetlighet är också viktiga, både för skönlitteratur och fackböcker. Redaktören bör påpeka tokigheter han märker och ställa frågor till författaren om det han undrar om. Vad som behöver kollas varierar oerhört mellan böcker, men här har du typiska kommentarer i marginalen på romanmanus:

– Var det vanligt på vikingatiden att folket kunde läsa runor?
– Du kallar Valdemar för Johan på sidan XX och XX.
– Klädde man sig så det året och hade den låten hunnit bli stor den sommaren?
– Förväxlar du inte frispark och straff här?

Tips

– Först kan du låta dina närmaste och vänner kommentera ditt manus. Sen tar du in en utomstående.

– Många vill skriva om sitt eget liv eller släktingars liv. Tips om det har vi samlat på en särskild sida. Vi ger inte ytterligare råd per telefon och vi kan inte skriva din bok, det måste du göra själv.

© Bokverket 2014 – Skrivande, publicering, böcker för författare